Log in

Medicinsk forskningsstudie om spinal muskelatrofi

Om ditt spädbarn nyligen fått diagnosen spinal muskelatrofi (SMA) har du flera svåra beslut att fatta. Medan du jobbar med att förstå de bästa medicinska alternativen för ditt barn upplever du förmodligen både rädsla, förvirring, vrede och sorg.

På grund av den fysiska och psykiska påfrestning som du utsätts för kan det kännas som en kamp utan slut men du, och ditt barn, är kämpar.

I nuläget finns det begränsade möjligheter att behandla SMA, vilket gör att många föräldrar vars barn har SMA överväger att gå med i medicinska forskningsstudier. Denna studie går ut på att utvärdera säkerheten och effekten av ett försöksläkemedel hos spädbarn som fått diagnosen SMA.

Om ditt barn fått diagnosen SMA och du funderar på medicinsk forskning som ett alternativ, klicka här för att få mer information om den här studien.

Är mitt barn behörigt?

Klicka Har